Stämmer det att e cigg är farligt?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer ej. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Det är inte bevisat att e-cigaretter ökar risken att få i sig ämnen som formaldehyd.

Men kan e cigg ändå vara farligt? så måste man inse att det finns en del e-cigarett hälsorisker som inte har med själva innehållet att göra. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

e

Är e cigg farligt på så vis att man kan bli krasslig av cigaretterna?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Trots detta är det många så kallade intresseorganisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Fråga dig vad undersökningarna verkligen visar innan du litar på dem. Dessutom så är det viktigt att skilja på elciggen med nikotin och utan. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. elcigg

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

El cigg eller tobak det är frågan

Man kan röka e cigg inomhus såväl som utomhus för det övergripande svaret på frågan om e cigg är farligt är att de inte är det! Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är inget att fundera på.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Du får bättre hälsa samtidigt som du mår betydligt bättre.