Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det gäller alla aspekter av tabletten. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter är viktigt för att hålla ihop tabletten. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

tablettillverkning

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Den löses inte upp i vare sig kallt eller varmt vatten. Det beror främst på den intramolekylära strukturen. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. En bra dosering kan vara 20 %. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

Du måste hantera klibbmedel i tabletter på rätt sätt. De får inte bli fuktiga. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Dessa förpackningar håller

Patienterna vill ju ha bra medicin. Det måste vara enkelt att ta fram tabletterna. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Du kan gå tillväga på flera sätt. Ibland levereras tabletterna i burk. Då gäller det att den håller ihop då den hela tiden rör på sig i utrymmet när burken flyttas.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Detta gäller oavsett. Tabletterna kan gå sönder ibland. Men normal hantering ska inte vara något problem. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Tabletter i förpackning för en vecka

Alla tabletter har olika krav. filmdragerad tablett
Om patienter har veckomedicinering kan de inte tas från kartan varje dag. Istället läggs de i fack.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten håller formen och går att använda längre.