el cigg skadligt alternativt något som kan förlänga livet för så många?

Tidvis hör vi någon anföra att e-cigg ska vara lika skadliga som standard cigg. Men det är felaktigt. En e-cigg är inte överhuvudtaget så giftig som en cigarett innehållandes tjära. Huruvida e- cigg är farligt är alltså inte adekvat om vi jämföra med vanliga cigg.

beställa

Nu är det förstås så att det kan finnas e-cigarett hälsorisker och det särskilt om du använder sig av en variant som icke är godkänd i Sverige. Shoppa alltid el cigarett som saknar nikotin, dom andra varianterna kan vara minst lika giftiga som standard cigaretter.

E-juicen är vad som skiljer el cigg utan nikotin från dom med.

Det är alltså stor skillnad på e- cigg utan nikotin och den som har nikotinet. Sverige saluför endast dom el-cigaretter som är utan nikotin. Det man ska uppmärksamma är att man här oxå kommer att handskas med saker som laddare samt en elektronisk del som du håller nära ansiktet.

Om du beställer e cigaretter från andra länder och ej noga undersöker märke samt bakgrund så finns det risk för att man får en typ som kan vara problematisk. För att förhindra fel med batterier som exploderar och dylikt så är det alltså bäst att shoppa svenskt. E-cigaretter som saknar nikotin har ingen åldersgräns, men det är ingen leksak. bästa e cigg

När man blossar el cigaretter så kommer man inte att bliva beroende om den är utan nikotin. Det här är prima för den som ej röker till att börja med. Men den som önskar lägga av med att tobaksröka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Vill ni lägga av med att röka kan ni lika väl bruka de nikotinfria varianterna.

Då är e- cigarett skadligt att börja med

Det är ingen bra tanke att begynna med nikotincigg om man aldrig rökt tidigare. Den som inte någonsin rökt cigaretter med nikotin kanske icke tänker på att de är de el e-cigaretterna SOM ÄR FARLIGA. Det många ej vet är att det kan vara början på ett beroende till standard cigaretter också.

Det skadliga med standard cigaretter?

Vi kan ej endast säga att e- el-cigg ÄR FARLIGA utan att dessutom prata om standard rökning. Det är som att jämföra ett par olika saker. Sett ur den synvinkeln är e-cigaretterna det angenämare valet. Många ungdomar röker e- cigg som saknar nikotin numera.