Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Tabletterna som ska användas som medicin kan ju blandas om små delar av tidigare tablettproduktion överförs till en ny tablettproduktion. Om man använder en tablettmaskin är det viktigt att hålla isär ingredienserna.

Gör tabletter på ett säkert sätt

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Stora produktioner kan kräva en checklista där man går igenom de ytor och punkter som ska ses över.

Fattas något material? Det kan också vara bra att se över att den tidigare produktionen i den tablettmaskin som ska användas är avklarad. Ytor ska vara fria från medel och damm från tidigare produktion.

Det kan vara klokt att ta för vana att enbart hantera ett material i taget. När man jobbar på detta vis så minskar risken för att material kommer att påverka varandra och till sist tabletterna. Det är viktigt att inte överproducera. Då minskar risken för att tabletterna blandas ihop.

När du är klar ska du tvätta alla maskiner, även de som inte använts. Det är viktigt att du följer GMP, tillverkningsseden. Det eliminerar misstag. Allra bäst när det också journal-förs.

Kläder och verktyg som används under produktionen

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Vi människor är ju också en form av verktyg. Det är viktigt att du är korrekt klädd.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. Att jobba vid tablettmaskin kräver en korrekt klädsel. Kläderna bör täcka alla kroppsdelar. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Då minskar du uppkomsten av bakterier i medicinen.

När man är klar med en produktion så är det bra att tvätta de arbetsplagg som bars. Man bör byta till nya kläder då en ny produktion av tabletter drar igång. När du inte har tillgång till tvättmaskin. Vissa tvättmedel kan vara farliga att använda då de fastnar på kläder.

Förutom rena kläder så är det också viktigt med skyddsutrustning för personal. Du måste kunna manövrera fingrarna på ett bra sätt. De skyddar dig och tabletterna.

Det kan också vara viktigt att se över skor. tabletter
Men det har inget att göra med tablettmaskinEN i sig. Du kan använda skor som inte exponerar foten och tårna.

Droger kan vara känsliga

tabletter

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.